nnocentric

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa

Doğu Karadeniz Bölgesi Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Geliştirilmesi Çalışması Tamamlandı

Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerin mevcut ar-ge yenilik ekosistemlerinin analizini gerçekleştirmek, ortak gelişim noktaları ve stratejiler geliştirmek ve Bölgesel Yenilik Stratejisi geliştirme amacıyla başlatılan çalışmalar, 2-6 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ilk grup çalıştaylar, 23-27 Haziran 2014'te gerçekleştirilen 2. grup çalıştaylarla Strateji Geliştirme Sürecinin ilk ayağı tamamlanmıştır.

innoCentric tarafından yürütülen çalışmalar yılsonuna kadar Bölge paydaşlarıyla birlikte sürdürülerek TR 90 Doğu Karadeniz Bölgesel Yenilik Stratejisi Ve Eylem Planı 2015-2017 hazırlanmıştır.