nnocentric

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa

ATO "Ankara Medikal Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması" URGE Projesi Tamamlandı

Ankara Ticaret Odası tarafından TC Ekonomi Bakanlığı 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (URGE Proje Desteği) kapsamında yürütülen "Ankara Medikal Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması" Projesi başladı. innoCentric tarafından İhtiyaç Analizi gerçekleştirilen çalışma 18 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen "Hedef Pazar Çalıştayı" ile sona erdi.


Ankara'da medikal sektöründe faaliyet gösteren 19 işletmenin yararlanıcısı olduğu Projenin ihtiyaç analizi aşamasında firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları tespit edildi, ortak yurtdışı pazarları ve uluslararası sektörel fuarlar planlanarak yapılacak heyet ziyaretleri belirlendi.

Ankara Ticaret Odası tarafından yürütülen UR-GE Projenin ilk faaliyeti olan İhtiyaç Analizi çalışması 1,5 ay içerisinde tamamlanarak firmalara sunuldu. Toplam 19 firmanın yer aldığı çalışma kapsamında, her firma için ayrı ayrı hazırlanan analiz raporları da firma temsilcilerine teslim edildi. 19 firmanın 66 adet ürününün detaylı olarak analiz edildiği çalışma kapsamında 17 adet ürün potansiyel ihracat adayı olarak tanımlandı.

18 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen "Hedef Pazar Çalıştayı" ile hedef pazar olarak belirlenen 15 ülkeye yönelik veri ve bilgiler firmalarla paylaşıldı. Belirlenen 15 ülkeden öncelikli olanları tespit edildi ve pazara giriş alternatifleri tartışılarak karara bağlandı. Hazırlanan faaliyet planında 9 adet yurtdışı pazarlama faaliyeti, 2 adet danışmanlık faaliyeti ve 7 adet eğitim faaliyeti tanımlandı. Ayrıca tanımlanan ilk yurtdışı pazarlama faaliyetlerine katılımın çeriği hakkında firmaların görüş ve önerileri alındı.