nnocentric

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa

TR81 Bölgesi Tanımlama ve Önceliklendirme Çalışması ve Rekabetçilik Analizleri Gerçekleştirildi

TR81 Bölgesinin rekabetçiliğinin geliştirilmesi, bölgesel kalkınmaya daha etkili bir şekilde hizmet edecek sektörlerin tespiti ve bu sektörlerin 2023 vizyonu dahilindeki ulusal önceliklere daha iyi hazırlanması için yol haritası ve stratejiler geliştirilmesi amacıyla, bölgede 3 aşamalı bir çalışma başlatılmıştır. Çalışmanın ilk aşaması, gerek bölge içinde güçlü tedarik zincirine sahip olması nedeniyle diğer sektörleri hareketlendiren, gerekse nitelikli istihdam yaratması ve inovatif seviyesi ile uluslararası rekabetçilik konusunda diğer sektörlere göre daha fazla yol alma potansiyeline sahip sektörlerin tespitidir.


innoCentric tarafından yürütülen saha çalışması, 3 yıldız analizi, yerellik katsayısı analizi gibi çalışmalarla desteklenen tanımlama ve önceliklendirme çalışması ile her il için 2 sektör belirlenmiştir.

Zonguldak’ta mobilya ve makine imalatı, Bartın’da ahşap yat/tekne imalatı, turizm ve Karabük’te demir–çelik ve turizm sektörünün belirlendiği çalışma, bu sektörler için gerçekleştirilen uluslararası rekabetçilik analiziyle devam etmiştir.

Rekabet analizinin sonuçları 10 Eylül 2013 tarihinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen toplantı ile Bölge kurum ve kuruluşları ve sektör temsilcileri ile paylaşılmıştır.