nnocentric

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa

Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejisi Projesi

Coğrafi işaretler; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Dolayısıyla bölgelerin ekonomilerinin gelişmesi, yöresel üreticilerin yerel kaynakları daha iyi değerlendirmesi, yerel istihdamın artırılması ve hayat şartlarının gelişmesi, bölgenin marka kimliğinin desteklenmesi ve bilinirlik ve olumlu algının artmasıyla bu ekonomik iyileşmenin sürekliliğini sağlamak anlamında önemli avantajlar taşımaktadırlar.

Yöresel ürünlerin ekonomik değerlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar coğrafi işaretlemeler açısından değerlendirildiğinde turizmde ve bölgesel pazarlamada önemli rolleri ortaya çıkmaktadır. Bu tarz ürünlere sahip olan bölgelerin ekonomik çıkarları dışında turizm ve tanıtım amacı taşıması doğru bir yaklaşımdır. Coğrafi işaret tescili yöresel ürünlerin turistik ve ekonomik değerlerinin geliştirilmesi için önemlidir.

Bu kapsamda,Beypazarı ekonomisinin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve/veya katma değerinin artırılmasına yönelik strateji geliştirilmesi projesi Beypazarı Belediyesi için innoCentric tarafından yürütülmüştür.


Projede, Beypazarı ekonomisinin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve/veya katma değerinin artırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi için mevcut durumda başvurusu yapılmış ve Beypazarı için ekonomi, turizm ve marka yönünden katkıları olan ürünler incelenmiştir. Alternatifler arasından rekabetçi gücü en yüksek 2 adeti seçilmiş, ürünlerle ilgili saha çalışmaları yapılmış, mevcut durumları ile değer zinciri analizleri tamamlanmıştır. Tüm bu veriler ışığında Beypazarı’nın ekonomisine sağladığı katkıların artırılması ve rekabet yeteneklerinin güçlendirilmesi açısından stratejiler belirlenerek yerel paydaşlarla paylaşılmıştır.

Proje kapsamında hazırlanan "Beypazarı Yöresel Ürünleri Ticarileştirme Stratejisi Raporu"na buradan ulaşabilirsiniz.