nnocentric

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa

Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörler: Kümelenme Altyapı Çalışmaları

innoCentric tarafından Samsun İl Özel İdaresi Ar-ge Dairesi Başkanlığı için yürütülen "Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analizi" projesinin sektör seçim çalıştayı 2 Kasım 2010 tarihinde Samsun'da gerçekleştirildi.

Samsun İl Özel İdaresi, Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kurulan Kümelenme ve İnovasyon Merkezi tarafından önümüzdeki dönemde yürütülecek kümelenme projeleri için rekabet analizleri innoCentric tarafından gerçekleştirilecektir. Çalıştaya, Valilik, OKA, Samsun Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi, TEKNOKENT, Samsun KOSGEB İGEM, Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü, AKS TV, Kanal S TV, Makine Mühendisler Odası Samsun Şubesi, TOSYÖV, SAMSİAD, Samsun MÜSİAD, Samsun KASİAD, Garanti Bankası Samsun Şubesi, Türkiye İş Bankası Samsun Şubesi, Halk Bankası Samsun Şubesi’nden temsilciler katıldı.

 

Samsun İl Özel İdaresi'nde Genel Sekreteri Aslan KARANFİL'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, kümelenme altyapısının güçlü kurulması için bölgesel paydaşların işbirliğinin önemi vurgulandı. Karanfil, konuşmasında son yıllarda Samsun'lu işletmelerce karşılaşılan katma değer yaratımı ve rekabet problemlerinin profesyonelce ortadan kaldırılabilmesi ve inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler için ilk adımın sektörlerin rekabet güçlerinin analizi olduğu belirtti.

Toplantıda Kümelenme ve İnovasyon Uzmanı Barış Cihan BAŞER, neden kümelenme projelerine ihtiyaç duyulduğu ve hangi sorunların bu tarz projelerle aşılabileceği, alternatif yaklaşımlar ve son olarak da kümelenme projelerini aşamaları, ihtiyaçlar ve kritik süreçler hakkında bilgi vermiştir.

innoCentric İş Geliştirme Koordinatörü Arife YILMAZ da rekabet kavramı, bölgesel rekabet ve ölçümlenmesine yönelik yöntem, yaklaşımlar hakkında bilgiler sunmuştur.

Çalıştayın devamında, katılımcılar Samsun'da kümelenme amacıyla önerdikleri sektörler ve gerekçelerini belirttikten sonra oylama ile aşağıdaki sektörler hakkında rekabet analizi gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

1. Lojistik

2. Medikal cihazlar (tıbbi el aletleri)

3. Sağlık hizmetleri

4. Balıkçılık ve Balık İşleme

5. Ana metal sanayi

6. Kanatlı Hayvanlar ve Yumurta