nnocentric

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Kapsamında Ankaralı 50 Firmanın Teknoloji Taraması Tamamlandı

innoCentric tarafından Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, 50 Ankara firmasının teknoloji taramaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda işletmelerin inovasyon kapasiteleri raporlanmış, işbirliği yapmak istedikleri konular, sundukları ve talep ettikleri teknolojiler konusunda yayına hazır taramaları KOSGEB'e sunulmuştur.

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programının (CIP) Girişimcilik ve Yenilik Programı içinde yer alan “Avrupa İşletmeler Ağı” projesiyle; KOBİ'lerin 7.Çerçeve Programından daha fazla faydalanabilmesi için bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Türkiye’ de 7 bölgede, 7 konsorsiyum bünyesinde KOSGEB, sanayi - ticaret odaları ve üniversitelerden oluşan 35 Merkezde KOBİlere hizmet sunulmaktadır.

Bu proje kapsamında innoCentric tarafından 50 işletmenin teknoloji ve inovasyon kapasiteleri konsorsiyuma raporlanmıştır. Aynı zamanda işletmelerin işbirliği talepleri,sundukları ve talep ettikleri teknolojiler konusunda de gerçekleştirilen tarama sonuçlandırılmıştır.